اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

The First National Conference of Petroleum Goemechanics

پوستر اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط انجمن ژئومکانیک نفت ایران - پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه شاهرود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-  بررسی‌های تکتونیکی در ژئومکانیک نفت
-  بررسی‌های لرزه‌ای و میکرولرزه‌ای
-  پتروفیزیک
- آزمون‌های آزمایشگاهی و برجا
-  روابط تحلیلی و مدل‌های رفتاری
-  مدل‌سازی ژئومکانیکی
-  کاربرد ژئومکانیک در حفاری
-  کاربرد ژئومکانیک در تولید
-  پایش و مدیریت ریسک
- موضوعات خاص در ژئومکانیک   مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت