سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار، مهر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار

Third International Business Management Conference

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار