دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار، تیر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

The 2nd National Conference on New Thinking in Business Management

پوستر دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمي بازاريابي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار