دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

02nd National Iranian Conference on Gas Hydrate

پوستر دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران