سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

The 3th National Geology and Mining Exploration Symposium

پوستر سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی کرمان،موسسه آموزش عالي كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی