دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

The second national conference of geology and mineral exploration

پوستر دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی