چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی، اردیبهشت ماه 99

چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی

4rd National Conference on Engineering Science

پوستر چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی

چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط نشر زرین و توسعه دانش فرزانگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.