چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی، تیر ماه 99

چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی

4rd National Conference on Engineering Science

پوستر چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی

چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۹ توسط نشر زرین و توسعه دانش فرزانگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.