سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی

3rd National Conference on Engineering Science

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی

سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان و نشر زرين در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی