دومین همایش ملی علوم مهندسی، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی علوم مهندسی

پوستر دومین همایش ملی علوم مهندسی

دومین همایش ملی علوم مهندسی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم مهندسی