ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند، خرداد ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند

Sixth National Conference on Electrical and Intelligent Systems Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند