دومین کنفرانس ملی مهندسی برق، اسفند ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

2nd National Electrical Engineering

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی برق