پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران

5th National Conference on Electrical Engineering of Iran

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران