سومین کنفرانس ملی خلاء، بهمن ماه ۱۳۸۶

سومین کنفرانس ملی خلاء

3rd National Conference on Vacuum

سومین کنفرانس ملی خلاء در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی خلاء مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی خلاء