دومین کنفرانس ملی خلاء، بهمن ماه ۱۳۸۵

دومین کنفرانس ملی خلاء

2nd National Conference on Vacuum

دومین کنفرانس ملی خلاء در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ توسط ،انجمن فیزیک ایرانانجمن فيزيك ايراندانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی خلاء مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی خلاء