نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی