کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، خرداد ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

National Conference on the Third Millennium and Humanities

پوستر کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی