سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

3rd National Conference on Spatial Structures

پوستر سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تهران،قطب علمي فناوري معماري پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار