دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار، خرداد ماه ۱۳۸۶

دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

2nd National Conference on Space Structures

دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تهران،دانشكده معماري، پرديس هنرهاي زيبا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار