سومین همایش ملی آموزش علوم تجربی، اسفند ماه ۱۴۰۲

سومین همایش ملی آموزش علوم تجربی

The third national conference of experimental science education

پوستر سومین همایش ملی آموزش علوم تجربی

سومین همایش ملی آموزش علوم تجربی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی آموزش علوم تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی آموزش علوم تجربی