دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی

The second national conference of experimental science education

پوستر دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی

دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگیان استان یزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی