هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد، تیر ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

Eighth Performance Management Conference

پوستر هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان(تاماپ) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد مراجعه فرمایید.