دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

2nd National Conference on Performance Management

دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط ،سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد