پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری، شهریور ماه ۱۴۰۲

پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری

The 5th National Conference of Psychology and Behavioral Sciences

پوستر پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری

پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ توسط ، اندیشکده اشراق در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری