سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

13th Iranian Congress of Orthotics and Prosthodontics

پوستر سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده علوم توانبخشي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران