نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، بهمن ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

The 9th National Conference on New Materials and Structures in Civil Engineering

پوستر نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران