اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، بهمن ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

First National Conference on Advances in Materials and Structural Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته با همكاري وزارت راه و ش در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران