هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، آبان ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

8th National Conference on New Materials and Structures in Civil Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران