دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات، شهریور ماه 97

دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

12th International Conference on Challenges in Industrial Engineering and Operations Management

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ متین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تركيه -استانبول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات