سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار

پوستر سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط سازمان مدیریت صنعتی اردبیل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک شرکتهای بزرگ
 مدیریت سلامت
رهبری سازمانی
کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
مدیریت نوآوری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری
مدیریت استعداد و چالش های آینده
یادگیری سازمانی و الگوهای ان
بازاریابی اسلامی
کانالهای بازاریابی و توزیع
مدیریت و بازاریابی برند
ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
اخلاق در سازمان
مسئولیت اجتماعی سازمان
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت رفتار فرد در سازمان
مدیریت خرد در روابط سازمانی 
نواوری فرهنگی
روانشناسی سازمانی و کاربردی