سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی

The third national conference on the role of Khorasan in the flourishing of Iranian-Islamic art and architecture

پوستر سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی

سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی فردوس مشهد،انجمن فرش ایران، انجمن هنرهای تجسمی ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی