دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی

The second national conference of Khorasan in the flourishing of Iranian Islamic art and architecture

پوستر دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی

دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی فردوس مشهد،موسسه آموزش عالي فردوس مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی