پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، تیر ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

Fifth National Congress of Irrigation and Drainage of Iran

پوستر پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران