دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، شهریور ماه 95

دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

پوستر دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران مراجعه فرمایید.


دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن آبیاری و زهکشی ایران و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، و مشارکت تمام متخصصان بخش آب کشور، دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران را با هدف بررسی مشکل بحران آب کشور و مخصوصا در بخش کشاورزی و بستر سازی برای ارایه راهکار های اجرایی برگزار می‌کند. کنگره شامل شانزده همایش مستقل، نشست های تخصصی بخش های علمی و اجرایی، نمایشگاه های فنی و صنعتی آب و آبیاری، کارگاه های علمی- اجرای- حرفه ای، جشنواره ی فرهنگی –هنری- رسانه ای آب، بازدیدهای علمی- تفریحی و برگزاری مجمع عمومی انجمن آبیاری و زهکشی ایران می‌باشد.

 

محورهای کنگره:

محور اول : بررسی ابعاد فنی و علمی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

-نقش پارامترهای حامل های انرژی و پمپاژ کشاورزی بر تعادل بخشی
-نقش آب­های مرزی در منابع آب تجدیدپذیر کشور
-افزایش بهره وری آب و نقش آن در تعادل بخشی آب زیرزمینی
-ابعاد مختلف نصب کنتورهای هوشمند آب در تعادل بخشی
-ارزیابی اثرات اجرای پروژه های آبخیز داری در تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی
-نقش تشکل های آب بران آب زیرزمنی در مدیریت منابع آب در تعادل بخشی
-نقش بازنگری در پروانه های بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در تعادل بخشی
-ارائه تجربیات در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی


محور دوم: بررسی ابعاد  فنی و علمی مدیریت و بهره وری آب و انرژی در کشاورزی

-آبیاری و بهره وری
-نیاز آبی گیاهان زراعی، دارویی، صنعتی و باغی
-نیاز آبی محصولات گلخانه ای و گیاهان فضای سبز
-کم آبیاری
-بازار آب و ارتقاء بهره وری
-اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی در مدیریت آبیاری

محور سوم:  بررسی ابعاد فنی و علمی سامانه های آبیاری و زهکشی

-سامانه های آبیاری سطحی
-سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار
-سامانه های آبیاری فضای سبز شهری و صنعتی
-شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های وابسته

محور چهارم: بررسی ابعاد فنی و علمی اثرات زیست محیطی آبیاری با آبهای نامتعارف

-استفاده از پساب تصفبه شده در کشاورزی
-کاربرد آبهای شور در کشاورزی
-زهکشی و مدیریت املاح
-بهبود کیفیت آبهای نا متعارف
-اثرات زیست محیطی کاربرد آبهای نا متعارف در کشاورزی

محور پنجم: کاربرد فناوری های نوین در مدیریت منابع آب و آبیاری و زهکشی

-اتوماسیون سامانه های آبیاری
-آبیاری و فناوری اطلاعات
-کاربرد ابزار دقیق در مدیریت آبیاری
-کاربرد GIS و RS در آبیاری و زهکشی

محور ششم: بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی در آبیاری و زهکشی

-نقش ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
-نقش تشکل آب بران در مدیریت منابع آب
-چالش­های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انتقال آب کشاورزی در کشور
جوانب فرهنگی و اجتماعی استفاده از آب های نامتعارف
-تجارب تاریخی بهره برداری از منابع آب (نظام بهره برداری عرفی، قنات، ...)
 مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران