سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

The 3rd National Conference on Agricultural Industry and Commercialization

پوستر سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.