دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

2nd National Conference on Industry and Commercialization Agricultural

پوستر دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی