همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، آذر ماه ۱۳۹۸

همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

1st National Conference on Industry and Commercialization of Agriculture

پوستر همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی