دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی

2nd National Conference on Dam and Hydropower

دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،وزارت نيروشركت توسعه منابع آب و نيرو، شركت مهاب قدس، سازمان آب و برق خوزستان، شرك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی