اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور، خرداد ماه ۱۳۸۲

اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

1st National Conference on Hydropower

اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۲ توسط ،شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور