سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

پوستر سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران