دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، مرداد ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

The Second National Conference on Environmental Research

پوستر دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ توسط ،انجمن ارزيابان محيط زيست هگمتانه در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران