سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

The Third National Conference on NCCP

پوستر سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی