اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی، اردیبهشت ماه 94

اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی

1st National Conferecne on Concrete Pavements

پوستر اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی

اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی را در اردیبهشت ماه 1394 در نه محور تخصصی برگزار خواهد شد.

 

محورهای کنفرانس:

 

-رویه های بتنی و توسعه پایدار

-تحلیل و طراحی رویه های بتنی

-دوام رویه های بتنی

-تعمیر و نگهداری رویه های بتنی

-رویه های مرکب

-ایمنی و رویه های بتنی

-فن آوری مصالح و کاربرد افزودنی ها در رویه های بتنی

-کاربرد نانو مواد و مصالح جدید

-روش های اجرا