سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی، مهر ماه ۱۳۹۸

سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

Third National Conference on Coastal Water Resources Management

پوستر سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی