اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، آذر ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

01st national conference on coastal lands, water resources management

اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی