سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست، آذر ماه 97

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست

13th Symposium on Science and Technology Advances: Sustainable Land, New Findings in Civil Engineering and the Environmen

پوستر سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی خاوران - دانشگاه شهید رجایی - انجمن علوم و فنون دریایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

Structural & Construction Engineering

Road & Bridge Engineering

Geotechnical Engineering 

Hydraulic Engineering

Coastal Engineering

Earthquake Engineering

Engineering Management

Surveying Computing in Civil Engineering

Environmental Science and Health

Environment and Social Development

Environment and Economic Restructuring

Environment and Pollution Cost

Environmental Clean Technology

Environment and Climate Change

Water supply and Sewage Processing

Green Construction & Environmental Protection

Traffic Guidance and Forecast

Urban Traffic Control and Congestion Pricing

Vehicle Safety and Emissions

Pattern Recognition and Image Processing

Modeling and Simulation of Transportation System

Automatic Incident Detection and Emergency Response

Three-dimensional Transportation System

Intelligent Transportation and Logistics

GIS and Geoinformatics

Remote Sensing

Water Resources Engineering and Management

Soil, Foundation and Geotechnical Engineering

isaster Managementمقالات پذیرش شده در سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست