همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور، دی ماه ۱۳۹۴

همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور

National Conference on Civil Engineering and Needs-Based Research

پوستر همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور

همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،موسسه آموزش عالي خاوران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور