دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست، آذر ماه 96

دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

پوستر دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی خاوران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:
مهندسی سازه و زلزله
کنترل سازه های مهندسی عمران
روش های عددی در مهندسی عمران
مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
مهندسی ژئوتکنیک
کاربرد روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک
فناوری و مصالح نوین در مهندسی ژئوتکنیک
دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ای
کاربردهای سنجش ازدور
مهندسی نقشه برداری
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل درمهندسی عمران
مهندسی ارزش و ارزیابی ریسک درمهندسی عمران
فناوریهای نوین در صنعت ساختمان
مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
مهندسی محیط زیست
سمپوزیوم های پیشرفت های علوم و تکنولوژیمقالات پذیرش شده در دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست