نهمین کنگره کشوری سوختگی، اسفند ماه ۱۳۹۸

نهمین کنگره کشوری سوختگی

9th national burn congress

پوستر نهمین کنگره کشوری سوختگی

نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،مركز تحقيقات سوختگي دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره کشوری سوختگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره کشوری سوختگی