نهمین کنگره کشوری سوختگی، اسفند ماه 98

نهمین کنگره کشوری سوختگی

9th national burn congress

پوستر نهمین کنگره کشوری سوختگی

نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره کشوری سوختگی مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره

  • پیشگیری
  • درمان (سوختگی حاد و مزمن)
  • بازتوانی
  • پزشکی بازساختی


مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره کشوری سوختگی