ششمین کنگره کشوری سوختگی

ششمین کنگره کشوری سوختگی

6th National Congress of burns

پوستر ششمین کنگره کشوری سوختگی

ششمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


ششمین کنگره کشوری سوختگی دارای امتیاز بازآموزی بوده و جامعه هدف آن گروه های مختلف از جمله پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی می باشد. 

 

محورهای همایش:
- مراقبت های ویژه در سوختگی
- مراقبت های اولیه در اورژانس و مراقبت های پیش بیمارستانی در سوختگی
- بانک پوست، جایگزین های پوست و سلول درمانی
- نقش NGO در مراقبت های سوختگی
- بازتوانی و فیزیوتراپی در سوختگی
- تغذیه در سوختگی
- پانسمان سوختگی
- مدیریت درد در بیماران سوخته
- جراحی های ترمیمی و زیبایی در سوختگی
- اکسیزیون و گرافت زودرس
- روان درمانی در سوختگی