هفتمین همایش سوختگی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش سوختگی ایران

7th Iranian Burn Conference

پوستر هفتمین همایش سوختگی ایران

هفتمین همایش سوختگی ایران در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،مركز تحقيقات سوختگي دانشگاه علوم پزشكي ايرانانجمن حمايت از بيماران سوخته در شهر تهران برگزار گردید.